Neapol / Naples – Włochy / Italy

Wybierając się w podróż do Włoch nie planowałam wizyty w Neapolu.
Kiedy jednak moja znajoma, która pochodzi z tego miasta dowiedziała się, że będę w Rzymie, napisała, że muszę koniecznie się tam wybrać.
Sprawdziłam połączenia i okazało się, że faktycznie, to żaden problem
Przemieszczając się między miastami wybrałam www.megabus.com.
Jeździ się bardzo komfortowo, a do tego ceny biletów są bardzo tanie. Np za przejazd Rzym-Neapol w jedną i drugą stronę zapłaciłam łącznie; zaledwie 24 zł.

Zanim dotarłam do Neapolu, w każdym wcześniejszym mieście jaki odwiedziłam we Włoszech, słyszałam ostrzeżenia abym uważała tam na siebie, że kradną, że mafia, że południe Włoch bardzo różni się od północy.

Na miejsce dotarłam późno w nocy i zatrzymałam się u chłopaka z couchsurfingu. Zostawiłam plecak w mieszkaniu i wyruszyliśmy na zwiedzanie miasta nocą.
Neapol to miasto z kategorii takich, które lepiej odwiedzić z kimś z miejscowych. Na pierwszy rzut oka wygląda brzydko, zabytkowa część, centrum miasta wygląda raczej obskurnie, Ciemne elewacje, dodatkowo w większości pomazane, pobazgrane, zabytki jakoś tak pochowane w mrocznych uliczkach.
Jednak jak się wie gdzie iść i posłucha opowieści , historii związanych z tym miastem to wszystko nabiera innego blasku.

Spotkaliście się bowiem kiedyś z takimi kawiarniami, gdzie dają kawę za darmo ??
Otóż w Neapolu takie istnieją. Przy wejściu znajduje się tablica, na której umieszczone są różne nazwiska. Przychodząc do kawiarni, można wymienić jedno z tych nazwisk i dostanie się kawę za darmo.
Jak to działa ?? Otóż nazwisko = zapłacona już wcześniej przez daną osobę kawa. Niektórzy zamawiając dla siebie kawę, płacą za drugą, ich nazwisko umieszczane jest na tablicy, przypadkowa osoba wymienia to nazwisko i otrzymuje kawę. Proste, bardzo proste !!!
Ten zwyczaj pochodzi z dawnych czasów, kiedy zamożniejsi ludzie pomagali biednym, na przykład finansując im kawę. Jak widać ten zwyczaj nadal działa.
Mieliście kiedyś możliwość zapłacenia za pizze w przeciągu 8 dni ?? W Neapolu taka opcja istnieje. Jest taka pizzeria, gdzie za pizze można zapłacić do 8 dni. Tez fajna sprawa, a początki tej tradycji również wiążą się biednymi czasami. Za znakomita pizze płacimy też w zasadzie nic. Np cała margerita kosztuje 2,5 euro.

Chyba nigdzie nie wybawiłam się tak jak w Neapolu. Wędrując po uliczkach trafia się na małe knajpki, a przed nim tłum ludzi tańczących od tak na ulicy. Przypadkowy koncert na chodniku, to żadna niespodzianka.
Ja trafiłam na koncert zespołu Ars Nova. Chłopaki śpiewają po neapolitańsku oraz sycylijsku. Jak dla mnie rewelacja !!!
Koncert odbywał się w super klimatycznej knajpce „Keste”. Po wyjściu z niej na placyku przed zbierała się kolejna grupa muzyków, była zaledwie 4 nad ranem 🙂

Będąc w Neapolu ma miejsce jeszcze jedna dosyć specyficzna rzecz, otóż od czasu do czasu maja miejsce wystrzały fajerwerków. Zwykle kojarzą się one z celebrowaniem jakiegoś wydarzenia i tutaj również to oznaczają. Co jest świętowane ?? Tak się składa, że mafia na południu Włoch faktycznie istnieje i ma całkiem spory wpływ na to co się w mieście dzieje. Otwarcie kolejnego obiektu, w którym można zaopatrzyć się w narkotyki, jest zaznaczane wystrzałami właśnie sztucznych ogni, a one rozbrzmiewają bardzo często.
Z tą mafią to generalnie nie przelewki. Każdy sklep, restauracja, hotel musi płacić haracz i to z tego co się dowiedziałam są kosmiczne sumy.
Zwykłym obywatelem nic nie zagraża ale jednak wieczorami lepiej wiedzieć gdzie nie chodzić. Pod osłoną nocy gangi załatwiają swoje interesy, więc lepiej nie wpakować się przez przypadek w obszar ich wystrzałowych porachunków.
Wiadomo, że ulice: Via dei Trybunali, Via Vicaria Vecchia oraz Via Donnaregina ( od Duomo po Catel Caplano) to taki ich rewir gdzie lepiej się nie kierować nocą.

Noc i dzień pokazują dwa różne oblicza Neapolu.
W ciągu dnia poza zwiedzaniem centrum miasta polecam wybrzeże. Trafiłam na przepiękną pogodę, więc spacer po tej części miasta był idealnym odpoczynkiem po nocnych harcach do rana.

Po przejechaniu Włoch z północy na południe; zwiedzeniu pięknych : Bolonii, Florencji, Rzymu. To właśnie Neapol zapamiętam na zawsze. Chyba nigdy jeszcze nie dowiedziałam się tak wiele ciekawych rzeczy i nie przeżyłam tak intensywnych i zakręconych chwil jak właśnie tam.

Before my trip to Italy I had no planes to visit Naples.
But when my friend, who comes from this city, learned that I will be in Rome, told me that I have to go there I decided to visit it too.
I checked the bus connections and I found out that actually, there is no problem to go there
I was moving between cities in Italy with www.megabus.com .
Buses are very comfortable, and the ticket prices are very cheap. For example, Rome-Naples return ticket was only 7 euro.

Before I got to Naples, in every city that I’ve visited earlier in Italy, I’ve heard the warnings, that I should be very carefuly there.

I reached the place late at night and stayed with the host from couchsurfing. I left my backpack in the apartment and went to explore the city at night.
Naples is a city with such a category, that is better to visit with someone local. At first moment it looks ugly, historic part, city center looks rather dingy, dark facades, full of some random paintings, drawings on the walls.
However, if you know where to go and learn all the stories about the city, everything looks much better and very interesting.

Have you ever seen coffee palces which offer free coffee ??
Well, in Naples they exist. At the entrance is a board on which are placed different names. In the coffee place, you can say one of these names and get a cup of coffee for free.
How does it work ?? Well name = paid already. Some people, when they order coffee for themself, pay for the other, their name is placed on the board, a random person can mention the name and receives a cup of coffee. Simple, very simple !!!

This custom comes from the old days when wealthier people where helping the poor on. As you can see this custom is still running.
Have you ever had the opportunity to pay for the pizzas in 8 days ?? In Naples, this option exists. There is a pizzeria where you can pay for a pizza up to 8 days.

I had such a great time in Naples. Wandering the streets at night, finding nice pubs and very often meeting crowd of people dancing on the street. Casual concert on the sidewalk, it’s not a surprise.
I went to a concert Ars Nova. The guys sings in Neapolitan and Sicilian.
The concert was held in the great place „Keste.” After leaving it, in front of the place, on the square another group of musicians was gathering, it was only 4 o’clock in the morning 🙂

There is one more thing quite specific in Naples, time to time you can hear shots of fireworks. Usually they are associated with the celebration of an event, and here also it means. What is celebrated ?? The mafia in southern Italy actually exists and has a pretty big impact on what is happening in the city. The opening of another facility, where you can buy drugs, is marked by shots od fireworks.
Mafia in generally is not a joke. Every store, restaurant, hotel must pay tribute and it’s what I’ve learned quite a lot
An ordinary citizen is safe but in the evenings, however, is better to know where not to go. At night gangs do they business, so you better not enter by accident some areas.
It is known that the streets: Via dei Stands, Via Vicaria Vecchia and Via Donnaregina (from the Duomo up to Castel Caplan) is one of their district where better don’t enter at night.

Night and day show two different faces of Naples.
During the day I recommend visiting the coast. It is really beautiful there.

During my trip in Italy, going from north to the south; visiting the beautiful: Bologna, Florence, Rome. The Naples will be the place that I will remember most. I think I have never learned so many interesting things and haven’t experienced such intense and crazy moments like over there.

Napoli1

Napoli2

Napoli3

Napoli4

Napoli5

Napoli6

Napoli7

Napoli8

Napoli9

Napoli10

Napoli11

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s