Neapol / Naples – Włochy / Italy

Wybierając się w podróż do Włoch nie planowałam wizyty w Neapolu.
Kiedy jednak moja znajoma, która pochodzi z tego miasta dowiedziała się, że będę w Rzymie, napisała, że muszę koniecznie się tam wybrać.
Sprawdziłam połączenia i okazało się, że faktycznie, to żaden problem
Przemieszczając się między miastami wybrałam www.megabus.com.
Jeździ się bardzo komfortowo, a do tego ceny biletów są bardzo tanie. Np za przejazd Rzym-Neapol w jedną i drugą stronę zapłaciłam łącznie; zaledwie 24 zł.

Zanim dotarłam do Neapolu, w każdym wcześniejszym mieście jaki odwiedziłam we Włoszech, słyszałam ostrzeżenia abym uważała tam na siebie, że kradną, że mafia, że południe Włoch bardzo różni się od północy.

Na miejsce dotarłam późno w nocy i zatrzymałam się u chłopaka z couchsurfingu. Zostawiłam plecak w mieszkaniu i wyruszyliśmy na zwiedzanie miasta nocą.
Neapol to miasto z kategorii takich, które lepiej odwiedzić z kimś z miejscowych. Na pierwszy rzut oka wygląda brzydko, zabytkowa część, centrum miasta wygląda raczej obskurnie, Ciemne elewacje, dodatkowo w większości pomazane, pobazgrane, zabytki jakoś tak pochowane w mrocznych uliczkach.
Jednak jak się wie gdzie iść i posłucha opowieści , historii związanych z tym miastem to wszystko nabiera innego blasku.

Spotkaliście się bowiem kiedyś z takimi kawiarniami, gdzie dają kawę za darmo ??
Otóż w Neapolu takie istnieją. Przy wejściu znajduje się tablica, na której umieszczone są różne nazwiska. Przychodząc do kawiarni, można wymienić jedno z tych nazwisk i dostanie się kawę za darmo.
Jak to działa ?? Otóż nazwisko = zapłacona już wcześniej przez daną osobę kawa. Niektórzy zamawiając dla siebie kawę, płacą za drugą, ich nazwisko umieszczane jest na tablicy, przypadkowa osoba wymienia to nazwisko i otrzymuje kawę. Proste, bardzo proste !!!
Ten zwyczaj pochodzi z dawnych czasów, kiedy zamożniejsi ludzie pomagali biednym, na przykład finansując im kawę. Jak widać ten zwyczaj nadal działa.
Mieliście kiedyś możliwość zapłacenia za pizze w przeciągu 8 dni ?? W Neapolu taka opcja istnieje. Jest taka pizzeria, gdzie za pizze można zapłacić do 8 dni. Tez fajna sprawa, a początki tej tradycji również wiążą się biednymi czasami. Za znakomita pizze płacimy też w zasadzie nic. Np cała margerita kosztuje 2,5 euro.

Chyba nigdzie nie wybawiłam się tak jak w Neapolu. Wędrując po uliczkach trafia się na małe knajpki, a przed nim tłum ludzi tańczących od tak na ulicy. Przypadkowy koncert na chodniku, to żadna niespodzianka.
Ja trafiłam na koncert zespołu Ars Nova. Chłopaki śpiewają po neapolitańsku oraz sycylijsku. Jak dla mnie rewelacja !!!
Koncert odbywał się w super klimatycznej knajpce „Keste”. Po wyjściu z niej na placyku przed zbierała się kolejna grupa muzyków, była zaledwie 4 nad ranem 🙂

Będąc w Neapolu ma miejsce jeszcze jedna dosyć specyficzna rzecz, otóż od czasu do czasu maja miejsce wystrzały fajerwerków. Zwykle kojarzą się one z celebrowaniem jakiegoś wydarzenia i tutaj również to oznaczają. Co jest świętowane ?? Tak się składa, że mafia na południu Włoch faktycznie istnieje i ma całkiem spory wpływ na to co się w mieście dzieje. Otwarcie kolejnego obiektu, w którym można zaopatrzyć się w narkotyki, jest zaznaczane wystrzałami właśnie sztucznych ogni, a one rozbrzmiewają bardzo często.
Z tą mafią to generalnie nie przelewki. Każdy sklep, restauracja, hotel musi płacić haracz i to z tego co się dowiedziałam są kosmiczne sumy.
Zwykłym obywatelem nic nie zagraża ale jednak wieczorami lepiej wiedzieć gdzie nie chodzić. Pod osłoną nocy gangi załatwiają swoje interesy, więc lepiej nie wpakować się przez przypadek w obszar ich wystrzałowych porachunków.
Wiadomo, że ulice: Via dei Trybunali, Via Vicaria Vecchia oraz Via Donnaregina ( od Duomo po Catel Caplano) to taki ich rewir gdzie lepiej się nie kierować nocą.

Noc i dzień pokazują dwa różne oblicza Neapolu.
W ciągu dnia poza zwiedzaniem centrum miasta polecam wybrzeże. Trafiłam na przepiękną pogodę, więc spacer po tej części miasta był idealnym odpoczynkiem po nocnych harcach do rana.

Po przejechaniu Włoch z północy na południe; zwiedzeniu pięknych : Bolonii, Florencji, Rzymu. To właśnie Neapol zapamiętam na zawsze. Chyba nigdy jeszcze nie dowiedziałam się tak wiele ciekawych rzeczy i nie przeżyłam tak intensywnych i zakręconych chwil jak właśnie tam.

Before my trip to Italy I had no planes to visit Naples.
But when my friend, who comes from this city, learned that I will be in Rome, told me that I have to go there I decided to visit it too.
I checked the bus connections and I found out that actually, there is no problem to go there
I was moving between cities in Italy with www.megabus.com .
Buses are very comfortable, and the ticket prices are very cheap. For example, Rome-Naples return ticket was only 7 euro.

Before I got to Naples, in every city that I’ve visited earlier in Italy, I’ve heard the warnings, that I should be very carefuly there.

I reached the place late at night and stayed with the host from couchsurfing. I left my backpack in the apartment and went to explore the city at night.
Naples is a city with such a category, that is better to visit with someone local. At first moment it looks ugly, historic part, city center looks rather dingy, dark facades, full of some random paintings, drawings on the walls.
However, if you know where to go and learn all the stories about the city, everything looks much better and very interesting.

Have you ever seen coffee palces which offer free coffee ??
Well, in Naples they exist. At the entrance is a board on which are placed different names. In the coffee place, you can say one of these names and get a cup of coffee for free.
How does it work ?? Well name = paid already. Some people, when they order coffee for themself, pay for the other, their name is placed on the board, a random person can mention the name and receives a cup of coffee. Simple, very simple !!!

This custom comes from the old days when wealthier people where helping the poor on. As you can see this custom is still running.
Have you ever had the opportunity to pay for the pizzas in 8 days ?? In Naples, this option exists. There is a pizzeria where you can pay for a pizza up to 8 days.

I had such a great time in Naples. Wandering the streets at night, finding nice pubs and very often meeting crowd of people dancing on the street. Casual concert on the sidewalk, it’s not a surprise.
I went to a concert Ars Nova. The guys sings in Neapolitan and Sicilian.
The concert was held in the great place „Keste.” After leaving it, in front of the place, on the square another group of musicians was gathering, it was only 4 o’clock in the morning 🙂

There is one more thing quite specific in Naples, time to time you can hear shots of fireworks. Usually they are associated with the celebration of an event, and here also it means. What is celebrated ?? The mafia in southern Italy actually exists and has a pretty big impact on what is happening in the city. The opening of another facility, where you can buy drugs, is marked by shots od fireworks.
Mafia in generally is not a joke. Every store, restaurant, hotel must pay tribute and it’s what I’ve learned quite a lot
An ordinary citizen is safe but in the evenings, however, is better to know where not to go. At night gangs do they business, so you better not enter by accident some areas.
It is known that the streets: Via dei Stands, Via Vicaria Vecchia and Via Donnaregina (from the Duomo up to Castel Caplan) is one of their district where better don’t enter at night.

Night and day show two different faces of Naples.
During the day I recommend visiting the coast. It is really beautiful there.

During my trip in Italy, going from north to the south; visiting the beautiful: Bologna, Florence, Rome. The Naples will be the place that I will remember most. I think I have never learned so many interesting things and haven’t experienced such intense and crazy moments like over there.

Napoli1

Napoli2

Napoli3

Napoli4

Napoli5

Napoli6

Napoli7

Napoli8

Napoli9

Napoli10

Napoli11

Bolonia – Włochy / Italy

Bolonia1

Bolonia2

Bolonia3

Bolonia4

Bolonia5

Bolonia6

Bolonia7

Bolonia8

Bolonia9

Bolonia10

Bolonia11

Bolonia12

Bolonia13

Bolonia14

Bolonia15

Bolonia16

Bolonia17

Bolonia18

Bolonia19

Bolonia20

Bolonia21

Bolonia22

Bolonia23

Bolonia24

Moją ostatnią podróż po Włoszech zaczęłam od zwiedzania Bolonii.
Bilet lotniczy kupiłam na ostatnią chwilę. Z Krakowa czy Katowic ceny za bilet to około 80 zł.
Podejrzewam, ze z pozostałych miast Polski ceny są podobne.

JAK SIĘ DOSTAĆ Z LOTNISKA DO CENTRUM:
opcje są dwie: tańsza i droższa. Można kupić bilet za 6 euro bezpośrednio do centrum miasta lub kupić bilet za 1,5 euro wsiąść do autobusu nr 54, wysiąść na przystanku CINTA, a następnie przesiąść się trolejbus nr 13.
Bilet można kupić w informacji na lotnisku.
Przystanek znajduje się po lewej stronie, parę metrów po wyjściu z lotniska.

CO ZWEDZIĆ :
– Palazzo dell’Archiginario, wewnątrz znajduje się biblioteka i teatr, można wejść do środka i podziwiać za darmo rzeźby, malowidła i pięknie zdobione sufity.
– Na placu San Stefan znajduje se 7 kościołów, choć z zewnątrz widoczne są tylko trzy. Po wejściu do pierwszego okazuje się, że wszystkie są ze sobą połączone i zamiast jednego zwiedzamy w rezultacie wszystkie siedem.
– wieża Asinelli – wstęp 3 euro ( moim zdaniem warto się na nią wybrać, z samego szczytu roztacza się fantastyczny widok na miasto )
– Palazzo del Podesta z galerią szeptów. Jest takie miejsc w Boloni gdzie stojąc w jednym rogu tego skwerku i szepcząc słowa jesteśmy słyszani bardzo wyraźnie po przekątnej, po drugiej stronie. Do tego eksperymentu warto mieć kompana, choć zawsze można poprosić przypadkowego przychodnia o pomoc.
– okolice Uniwersytetu Bolonia. Uczelnia jest otwarta i można spokojnie wejść, pozwiedzać wnętrza i zobaczyć jak się uczą studenci. Mnie szczególnie interesował wydział sztuki. Okolice są dosyć specyficzne. To właśnie tam znajduje się najwięcej graffitti w Bolonii. Szczególnie polecam te na: Piazza Giuseppe Verdi, Via Zamboni
Na ulicy Via Aristotile Fioravanti można zobaczyć graffiti włoskiego artysty Blu
– Najbardziej polecam powłóczyć się po mieście bez celu, wtedy odkrywa się najwięcej ciekawych rzeczy.
Zwiedzanie Bolonii jest bardzo przyjemne nawet w deszczowy dzień. Miasto to słynie z największej ilości arkad we Włoszech. Spokojnie więc można schronić się przed deszczem i przespacerować w ten sposób niemal całe miasto.
Od lokalnych dowiedziałam się, że arkady powstały prawdopodobnie ponieważ podatki za mieszkania płaciło się od powierzchni na parterze. Zatem arkady zmniejszały tą powierzchnie, a na pierwszym piętrze nad arkadami znajdowało się mieszkanie za które już się nie płaciło.

My last trip in Italy I started from Bolonia. The ticket I bought on very last moment. From Poland you can buy ticket with very small price, around 20 euro.

HOW TO GET FROM THE AIRPORT TO THE CITY CENTRE:
There are tow options: a cheaper and more expensive one. You can buy a ticket with 6 euros and take the direct bus to the city center or buy a ticket with 1.5 Euro and take a bus nr. 54 , get off at the stop CINTA , and then switch to trolleybus nr. 13
Tickets can be purchased at the Information at the airport.
The bus stop is on the left side, a few meters from the airport.

WHAT TO SEE:
– Palazzo dell’Archiginario, inside there is a library and theater, you can go inside and enjoy sculptures, paintings and beautifully decorated ceilings.
– At the Piazza San Stefan is se seven churches, but from the outside you can see only three. When you enter the biggest one you realize that they are all connected so you can visit all seven.
– Tower Asinelli – admission € 3 (there is a fantastic view of the city from the top of the tower)
– Palazzo del Podesta with the whispers gallery.
– University of Bologna and surrounding. The university is open so every one can enter. The surroundings are quite specific. That is where there is the most graffitis in Bologna. I especially recommend those on Piazza Giuseppe Verdi and Via Zamboni.
– Bologna is very pleasant to see even on a rainy day. The city is famous for the largest number of arcades in Italy. So you can shelter from the rain and walk in this way almost the entire city.
From the local I learned that arcades were probably made, because taxes for houses were paid from the surface of the ground floor. Thus, arcade reduced the surface, and the whole flat was on the first floor.

Włochy / Italy – Sardinia

Sardinia is an island in the Mediterranean Sea. It has a lot of amazing places to visit. I went there mainly to see a small village named Orgosolo, placed in a middle of the mountains. Orgosolo has a huge collections of murals.

Kolejną wyspą, jaką chciałam Wam pokazać, jest Sardynia.

Sardinia (1)

To piękne miejsce odwiedziłam we wrześniu 2011 roku.

Początkowo planowałam wybrać się na Sycylię, jednak bardzo tanie bilety liniami Ryanair ( około 150 zł) spowodowały, że zmieniłam zdanie.
Sycylię również bardzo chcę odwiedzić i mam nadzieję, że nastąpi to w niedalekiej przyszłości.

Sardinia (2)

Sardynia ma do zaoferowania wiele. Piękne plaże, pyszne potrawy, zapierające dech w piersiach widoki. Szczególnie polecam podróż wybrzeżem z Alghero do Cabras, po drodze zatrzymując się w ciekawym miasteczku Bosa.

Sardinia (3)
Sardinia (4)
Sardinia (5)
Sardinia (6)
Sardinia (9)
Sardinia (10)
Sardinia (11)

Ja jednak udałam się na Sardynie głównie, by zobaczyć murale z Orgosolo. Wioska ta, to historyczna siedziba banditismo sardo, rozbójników chroniących się przed wymiarem sprawiedliwości. Głównym tematem murali jest protest przed wszelkiego rodzaju niesprawiedliwością. Różnego rodzaju konflikty, absurd wojen, okres kolonializmu oraz współczesne problemy takie jak emigracja. Część z nich ukazuje codzienne życie mieszkańców, historię, kontrast między tradycją, a nowoczesnością.

Sardinia (12)
Sardinia (13)
Sardinia (14)
Sardinia (15)
Sardinia (16)
Sardinia (17)
Sardinia (18)
Sardinia (19)
Sardinia (20)
Sardinia (21)

Orgosolo mieści się w górach, około 20 km od miasteczka Nuoro oraz około 150 km od Alghero. Trasa nie jest zbyt dobrze oznakowana, ale miejscowi są bardzo przyjażni i mili, więc bez problemu można zapytać o drogę.

Sardinia (22)

Jeśli chcecie poczytać więcej o Sardynii, zapraszam do odwiedzin na blogu mojej koleżanki Żanety, która właśnie z Sardynii wróciła. Podczas wyprawy udało jej się zobaczyć kilka miejsc, w których ja nie byłam, cała trasę opisuje bardzo szczegółowo, no i kusi pięknymi zdjęciami. Oto link do jej bloga.
traveldetox

Sardinia (8)

JAK DOJECHAĆ:

Na wyspę lata Ryanair (bilety można znaleźć nawet za około 150 zł/dwie strony)

KUCHNIA: malloreddus, sebadas, bottarga, bogactwo serów, znakomite pieczywo, szczególnie Carta da Musica czyli papier nutowy.