Mallorca West / Majorka Zachód

Zachód Majorki to piękne góry, nieziemskie widoki i Valldemossa, mała miejscowość, w której przez jakiś czas mieszkał Fryderyk Chopin ze swą partnerką; francuską pisarką George Sand

West part of Mallorca: beautiful mountains, incredible views, little village where Polish famous composer Fryderic Chopen and his lover French writer George Sand were living for some time.

Mallorca West (1)

Mallorca West (2)

Mallorca West (3)

Mallorca West (4)

Mallorca West (5)

Mallorca West (6)

Mallorca West (7)

Mallorca West (8)

Mallorca West (9)

Mallorca West (10)

Mallorca West (11)

Mallorca West (13)

Mallorca West (14)

Mallorca West (15)

my first time with workaway

>>> english version below <<<

Podróżujemy z różnych powodów.
Chcemy zobaczyć nowe miejsca, piękną architekturę, zabytki. Powspominać po górach.
Zasmakować kuchni, poznać inną kulturę. Najzwyczajniej wypocząć, poleżeć na plaży lub wręcz przeciwnie, doświadczyć ekstremalnych sportów, przeżyć coś niesamowitego.

Każdy podróżuje i przemieszcza się winny sposób i nie nam oceniać kto, jak i za ile to robi.

Mnie odkąd pamiętam, od pierwszego razu kiedy zapragnęłam wyruszyć w świat ciągnęli ludzie.
Należę do bardzo, może nawet za bardzo czasem gadatliwych osób. Tematy tabu nie istnieją, jestem ciekawa opinii i spojrzenia na ten sam problem z innej perspektywy.

Wiedziałam, że podróż będzie dużą częścią mojego życia. Stara am się więc układać sobie życie tak aby móc jak najwięcej czasu spędzić w trasie, móc poznać jak najwięcej osób, pomieszkać z nimi, zasmakować ich kuchni, poznać rodziny i znajomych, zobaczyć jak wygląda ich życie na co dzień

Początkowo podróżowałam autostopem, co dawało mi możliwość poznania bardzo ciekawych ludzi. W czasie kilku godzin, dni spędzonych razem dowiadywałam się, uczyłam nowych rzeczy.
Potem doszedł couchsurfing. Co dało mi możliwość pomieszkania przez chwilę w domach na całym świecie.
Moją przygodę z couchsurfingiem rozpoczęłam w Indiach. Do dzisiaj mieszkałam u około 35 osób.

Zawsze jednak czułam pewien niedosyt. Jednym z moich marzeń było mieszkanie w różnych państwach co jakiś czas. Miałam już okazję pomieszkać kilka miesięcy lub lat w 6 państwach: Francji, Szwecji, Irlandii, Austrii, Turcji oraz Hiszpanii. I chciałam więcej

Wiadomo każda przeprowadzka wiąże się z kłopotem szukania mieszkania, pracy, organizowaniem się na nowo i zastanawianiem się czy wystarczy w tym wszystkim czasu an zwiedzanie.

A co gdyby ktoś dał wam możliwość zamieszkania za darmo w jego domu, do tego dał Wam jeść i jeszcze zapewnił ciekawą pracę ??

Miałam okazję przetestować taką opcję w ubiegłym miesiącu na Majorce.
Zamieszkałam w centrum wyspy, z dala od turystów, w centrum jogi. Miałam swój pokój, wyżywienie. W zamian za to miałam pomagać w domu. Robiłam to co lubiłam, malowałam drzwi na turkusowo i różowo, stoliki i w zasadzie to wszystko. Muszę przyznać, że raczej się nie napracowałam. Do tego mogłam uczestniczyć w zajęciach jogi masażu. Poznałam mnóstwo pozytywnie zakręconych ludzi, wspólnie gotowaliśmy, spędzaliśmy czas, podróżowaliśmy.

Jestem zwolenniczką powolnego podróżowania. Zatrzymania się gdzieś na dłużej, poznania lokalnych, porozmawiania z nimi. Pomieszkania gdzieś dłużej w jednym miejscu.

Dla mnie więc takie rozwiązanie było wręcz idealne.
A to wszystko z najdziecie rejterując się na www.workaway.
Wystarczy stworzyć swój profil, uzupełnić dane i rozpocząć szukanie projektów. Oczywiście z tego co zauważyłam miejsca oraz warunki są bardzo różne, czas pracy również. Ale wybór spory. Co więcej również można otrzymywać oferty. Ja niestety musiał odrzucić już kilka, które bardzo mi się podobały ale czas niestety nie pozwolił.

Wiem jednak, ze jak dla mnie to jest wręcz idealana opcja na poznawanie Świata. Takiego prawdziwego, nie od tej turystycznej strony.

We travel for different reasons.
We want to see new places, beautiful architecture, monuments. Climb the mountains.
Taste the kitchen, learn about another culture. Simply relax on the beach or experience extreme sports.

Everyone travels and moves in his own way and we shouldn’t judge anybody who, how and for how much it does.

For me the most impoportant reason to travel where people.
I am very talkative person. Taboos do not exist, I’m curious, I like to listen the stories and opinions of same topic from a different perspective.

I knew that the travel will be a big part of my life. So I was trying to arrange my life so that I can spend as much time on the road, as possible. To be able to meet many people, meet their friends and family, to see how do their live every day

I traveled hitchhiking, which gave me the opportunity to meet very interesting people. In a few hours, days together I learned new things.
Then came couchsurfing. What gave me the opportunity to live in a moment in houses around the world.
My adventure with couchsurfingiem started in India. Until now I have lived in places of about 35 people.

But always I felt a certain unsatisfied. One of my dreams was living in different countries from time to time. I have had the opportunity to spend several months or years in 6 countries: France, Sweden, Ireland, Austria, Turkey and Spain. I always wanted more

Every move is associated with trouble finding a house, work, organizing again and wondering whether enough in all this time an explore.

What if someone gave you the opportunity to live for free in his house, to give you eat and even gave an interesting job ??

I had the opportunity to test such an option last month in Mallorca.
I lived in the center of the island, away from the tourists in the heart of yoga. I had my room and could eat for free. In return, I had to help at home. I did what I liked, I painted the door and tables in the turquoise and pink colour and basically that was it. I must admit I rather not worked hard. Apart od that I could take part in yoga classes and try to do massage. I met a lot of people positively crazy, we cooked together, spending time, traveling.

I like slow travel. Stop somewhere for a long time, meet lokals, to talk with them.

So for me, this was an ideal solution.
All this you can get if you register on www.workaway.
Just create your own profile, complete the data and start the search projects. Of course, from what I saw the place and the conditions are very different, working time as well. What’s more, you can also receive offers. Unfortunately, I had to discard a few that I liked but unfortunately time did not allow.

But I know that for me it is just perfect option to explore the world in my way. To see the real life, not on the tourist side. So I am sure this is just beginning of my adventure with workaway.

027
037
042
093
034
Mallorca (97)
Mallorca (61)

Barcelona – touristic and lesser known attractions

W Barcelonie spędziłam cały miesiąc. Spokojnie mogłam więc zwiedzać i poznawać to miasto od turystycznej i ten mniej znanej strony.
Wędrowałam po uliczkach, zaglądałam w zakamarki, dowiedziałam sklepiki, knajpki.
Miesiąc to niby dużo ale jednak na Barcelonę wciąż za mało.
Na szczęście udało mi się zobaczyć wiele miejsc. Niektóre z tych najbardziej znanych obiektów bardzo polecam. Niektóre nie koniecznie. Polecam długie spacery, przed siebie. Bo to właśnie podczas tych przypadkowych wędrówek odkryłam najfajniejsze oblicze miasta.

Oto moja lista ulubionych miejsc:
Z tych turystycznych, wszystkim znanych obiektów bardzo polecam wizytę w Palau Guell oraz Casa Batllo. Więcej informacji oraz zdjęć znajdziecie pod tym linkami.
https://kanoklik.wordpress.com/palau-guell-barcelona
https://kanoklik.wordpress.com/casa-batllo-barcelona

Koniecznie trzeba zobaczyć Sagradę Familię, Park Guell, oraz jak dla mnie genialne miejsce : Park de la Ciutadella. Ten park tętni życiem cały czas. Jest tam miejsce na muzyków, chodzenie po linie, tańce, piknik, wylegiwanie się na trawie. Kiedy pierwszy raz tam się pojawiłam. Od razu przed oczami pojawił się obraz parków z Wiednia; w którym wcześniej mieszkałam. Totalnie przeciwieństwo. W Wiedniu panuje cisza i spokój, wszyscy grzeczne leżą na trawie i praktycznie nie ma żadnych odgłosów. W Barcelonie w parkach dzieje się wszystko naraz. Jest radość, widać, że ludzie potrafią się bawić i cieszyć każdą chwilą. W zasadzie ten park spowodował, że chciałam zamieszkać w Barcelonie i stać się częścią tego świata.

Z tych mniej znanych miejsc bardzo polecam dzielnicę Gracia. To taka bardzo katalońska część miasta, obecnie coraz bardziej znana ze swojego artystycznego charakteru. To coś dla tych, którzy szukają małych, klimatycznych sklepików z rękodziełem od lokalnych artystów.
Bardzo lubiłam się też szwendać po dzielnicy Born oraz Ravalu. Zwłaszcza część w okolicach ulicy Joaquin Costa oraz muzeum sztuki współczesnej. Tam znajdziecie dużo ciekawych knajpek, dobrego jedzenia, oraz świetnych miejsc na wieczorne wypady na miasto
Warto się tez wybrać do dzielnic Poble Sec oraz Sant Antoni, a jak już tam będziecie to już niedaleko na wzgórze Montjuic.

Last month I spent in Barcelona. I could slowly visit and get to know the city of touristic and the less well-known side.
I wandered the streets, I looked in small shops and coffee places.
Month sound like a lot but for Barcelona this is still not enough.
Fortunately, I was able to see a lot of places. Some of the most famous objects highly recommend to visit some not necessarily. I would definitely recommend long walks ahead. This is how I discovered the coolest face of the city.

Here is my list of favorite places:
From this nown objects highly recommend to visit: Palau Guell, and Casa Batllo. More information and photos can be found under the links.
https://kanoklik.wordpress.com/palau-guell-barcelona
https://kanoklik.wordpress.com/casa-batllo-barcelona
You must see Sagrada Familia, Park Guell, and for me a brilliant place: Parc de la Ciutadella. This park is full of life all the time. There is a place for musicians, dances, picnics, rest. First time when I went there I had image of parks In Vienna, where I used to life before. Totally the opposite. In Vienna, there is peace and quiet. In Barcelona in the parks people have fun and enjoy every moment. This park was one of the reasons that I wanted to move to Barcelona and become part of this world.
For those less well-known places I highly recommend Gracia neighborhood. It’s a very Catalan part of the city, now increasingly known for its artistic character. This is something for those who are looking for a small shops with handicrafts from local artists.
I liked also walk in the Born district and Raval. Especially the part around of the street Joaquin Costa and the museum of contemporary art. There you will find a lot of interesting pubs, good food, and great places for going out.
It is worth also choose to districts Poble Sec and Sant Antoni, and once you are there it’s not far from the hill of Montjuic.

palau Guell (15)

Palau Guell

Casa Batllo (41)

Casa Batllo (15)

Casa Batllo

Park Guell (6)

Park Guell (20)

Park Guell

Sagrada Familia (15)

Barcelona (14)

Sagrada Familia

Barcelona (7)

Barcelona (50)

Barcelona (54)

Montjuic hill

market i wystawa (6)

market i wystawa (13)

street art Barcelona (8)

Barcelona (20)

Barcelona (45)

Photo Bike Tour Barcelona

Chyba nie znam ani jednej osoby, która nie lubiłaby Barcelony. To miasto zachwyca, zaskakuje i oferuje coś nowego każdego dnia.
Ostatni miesiąc spędziłam właśnie tutaj. Trochę pracowałam ale jednak większość czasu poświęciłam na wędrówki przypadkowymi drogami. I muszę przyznać, żen nudzić się tutaj nie można.
Odkrywanie kolejnych zakamarków, uliczek, sklepików, wylegiwanie się na plaży czy w parku. To była taka moja codzienność. W poznawaniu miasta bardzo pomogli mi moi znajomi, których na szczęście mam sporo w Barcelonie. To dzięki nim trafiłam do fajnych, klimatycznych knajpek, wiem gdzie zjeść dobre i nie drogie jedzenie, gdzie się udać żeby zobaczyć coś mniej turystycznego.

Jak wiadomo tych turystycznych obiektów jest bardzo dużo w Barcelonie. Szczerze powiedziawszy ciężko je ogarnąć w kilka dni. Ja zwykle unikam moim zdaniem przereklamowanych turystycznych atrakcji, ale niektóre z nich uważam, że warto zobaczyć. Ja na to miałam sporo czasu, więc mogłam
zwiedzać je powoli ale jeśli tego czasu zbyt wiele nie macie jest pewna alternatywa, która może Wam pomóc.
Bike Tour – czyli zwiedzanie miasta w przyśpieszonym tempie. Wraz z przewodnikiem zwiedzicie najważniejsze miejsca w mieście, poznacie też te mnie znane. Dowiecie się ciekawych historii, a wszystko to jeżdżąc na rowerze. I to na takim, który nie pozwoli się Wam zmęczyć, na elektrycznym rowerze. Nigdy wcześniej na takim wynalazku nie jeździłam i muszę przyznać, że było to ciekawe doświadczenie. Szczególnie kiedy dotarliśmy na promenadę i mogliśmy bez limitu gnać przed siebie. Wspomaganie elektryczne również bardzo się przydało kiedy po 3 godzinach zwiedzania musieliśmy wrócić do bazy rowerowej, a droga pięła się pod górkę.

Uważam, że taka forma zwiedzania to świetna alternatywa, szczególnie dla tych którzy lubią jeździć na rowerze oraz nie mają zbyt wiele czasu na zwiedzanie. Dystans między obiektami jest dość spory w Barcelonie, dzięki wycieczce na rowerze i to z elektrycznym wspomaganiem odległość nagle zmniejsza się diametralnie.

Ja na tą wycieczkę zostałam zaproszona przez Alfredo, który jest przewodnikiem właśnie na tej rowerowej wyprawie. Jego osoba jest dodatkowym atutem; potrafi ciekawie opowiadać i odkrywać tajemnice tego pięknego miasta.

Muchas Gratias Alfredo jeszcze raz za zaproszenie mnie na tą wycieczkę.
Chętnie brałabym się na nią jeszcze raz. Wiem, jednak, że planujesz jeszcze ciekawszą jak dla mnie wersję, więc mam nadzieję, że będę mogła tej opcji kiedyś spróbować.
Powodzenia z projektami i do zobaczenia Alfredo
A Was zapraszam i polecam Photo Bike Tour Barcelona
Więcej informacji znajdziecie o tutaj
http://photobiketour.com/es/
https://www.facebook.com/photobiketourbarcelona?fref=ts

I think I don’t know anybody that doesn’t like Barcelona. This city suprise you, delights you every day.
I was lucky to spent last month in this amazing city. I had to work a little bit but in generall I had plenty of time just to walk around, discover new places, shops etc. You never get bored here.
I have to admit that I learned a lot about the city because of my friends. I have few of them living over there. I know now where to go for a drink, where to eat good, lokal food, where to go to see less touristic places
Barcelona has a lot of things to offer, also a lot touristic places. Usually when I go somewhere I try to avoid those obvious places but some of them are really worth to see.
I had a lat of time so I could visit them slowly but if you have not so much time there is a very good alternative option to use.

Photo Bike Tour Barcelona
You combine two things biking and visiting places in fastest and more interesting way.
And you use really special bike, electric bike. I have never used that before and I have to admit that I was impressed. I could feel the power of it when we reached the coast side and we could bike as much as we wanted, almost no limit. It was also very helpfull when we had to go back and climb up. Normaly after biking for 3 hours I could feel all my muscles but this time everything was just perfect.
In Barcelona the touristic places are spread around and in order to reach them you need a lot of time. Biking make distances much smaller, so it helps to see mych more places in less time.
Apart of biking you will get an amazing tour guide. He will show you around, tell you interesting stories about the city, you will discover new places and see those that are the most famous.
You will see the city from different point of view. Move faster and you will get a new experiance. For me it was very interesting way of visiting Barcelona. If I could I would attend the biek tour one more time

I was invited to this tour by my friend and also tour guide on it, Alfredo. Because of him in learned a lot of interesting things about the city, I discovered new parts, I heard fascinating stories. Muchas Gracias for inviting me to this tour. If I could I would love to attend it one more time. But I know that you are also preparing something special so I will wait for the new version of bike tour, that I would be more into.
Good luck with the project Alfredo

More informations about city bike tour you will find here
http://photobiketour.com/es/
https://www.facebook.com/photobiketourbarcelona?fref=ts

004
12980621_10154064609146873_16106327_n
010
009

Palau Guell / Barcelona

Kiedy byłam w Barcelonie i pytałam miejscowych którą z atrakcji turystycznych powinnam odwiedzić wszyscy polecali mi Palau Guell. Po wizycie w tym miejscu już rozumiem powód dla którego wszyscy ten obiekt tak zachwalali.
Teraz i ja również bardzo polecam.

When I went to Barcelona and ask people that live there, which of touristic places should I visit, everyone told me that I have to see Palau Guell. Now I understand why they where saing it.

palau Guell (1)

palau Guell (2)

palau Guell (3)

palau Guell (4)

palau Guell (5)

palau Guell (6)

palau Guell (7)

palau Guell (8)

palau Guell (9)

palau Guell (10)

palau Guell (11)

palau Guell (12)

palau Guell (13)

palau Guell (14)

palau Guell (15)

palau Guell (16)

palau Guell (17)

palau Guell (18)

palau Guell (19)

palau Guell (20)

palau Guell (21)

palau Guell (22)

palau Guell (23)

palau Guell (24)

palau Guell (25)

palau Guell (26)

palau Guell (27)

palau Guell (28)

palau Guell (29)

palau Guell (30)

palau Guell (31)

palau Guell (32)

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca wstęp do Palau Guell jest darmowy.
W każdą niedzielę po 15 również ale wtedy kolejki sa spore i nie zawsze uda się załapać na wstęp.

Every first Sunday of the month Palau Guell is for free
Every Sunday after 3 pm is also for free. Just the queue is huge

Więcej informacji o Palau Guell znajdziecie tutaj
More info about Palau Guell you will find here
http://palauguell.cat/en

Casa Batllo – Barcelona

„There are no straight lines or sharp corners in nature.

Therefore, buildings must have no straight lines or sharp corners.”

–  Antoni Gaudi

Casa Battlo (1)

Casa Battlo (1a)

Casa Battlo (2)

Casa Battlo (3)

Casa Battlo (4)

Casa Battlo (5)

Casa Battlo (6)

Casa Battlo (7)

Casa Battlo (8)

Casa Battlo (9)

Casa Battlo (10)

Casa Battlo (11)

Casa Battlo (12)

Casa Battlo (13)

Casa Battlo (14)

Casa Battlo (15)

Casa Battlo (16)

Casa Battlo (17)

Casa Battlo (18)

Casa Battlo (19)

Casa Battlo (20)

Casa Battlo (21)

Casa Battlo (22)

Casa Battlo (23)

Casa Battlo (24)

Casa Battlo (25)

Casa Battlo (26)

Casa Battlo (27)

Bardzo polecam wizytę w tym niezwykłym miejscu.
Wszystkiego informacje o godzinach otwarcia i cenach biletów znajdziecie pod tym linkiem

This is that kind of places that when you are in Barcelona you just have to visit. . It is one of them most beautiful places that I have ever seen.

All informations about tickets and open hours you will find on this link

https://www.casabatllo.es/en/

Street art Barcelona – Hiszpania / Spain

On the beginning of March I moved to Barcelona
In next few posts I will try to show you this awesome city from my point of view.
I love street art so I will start with this topic.

Na początku marca przeprowadziłam się do pięknej Barcelony.
W kolejnych wpisach będę pokazywała Wam to miasto z mojego punktu widzenia.
Uwielbiam sztukę uliczną, więc na początek zacznę od tego tematu

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

I found them mainly in Gracia and Born district on streets:
Carrer d’en Rosic, Carrer Dels Mirallers, Carrer de Grunyi, Carrer de Verdi

Te graffitti znalazłam głównie w dzielnicy Graci oraz Born, na ulicach : Carrer d’en Rosic, Carrer Dels Mirallers, Carrer de Grunyi, Carrer de Verdi